پشتیبان مشتری 086-34064470

دستگاه کارتخوان بر روی تمام تاکسی‌های صحنه نصب می‌شود

شهردار صحنه گفت: با توجه به خطرات ناشی از انتشار بیماری کرونا طرح تجهیز شدن تاکسی‌های درون شهری به دستگاه کارت‌خوان آغاز شده است.

مهدی رضایی شهردار صحنه گفت: با توجه به خطرات ناشی از انتشار بیماری کرونا و ضرورت اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند طرح تجهیز شدن تاکسی‌های درون شهری به دستگاه کارت‌خوان آغاز شده است.

 

او افزود: با کارت‌خوان شدن تمام تاکسی‌ها مردم می‌توانند به راحتی کرایه خود را پرداخت کنند و پرداخت هزینه  برای مسافران و رانندگان آسان‌تر است.

شهردار صحنه با بیان اینکه هم اکنون تعدادی از تاکسی‌ها به کارت خوان مجهز هستند گفت: در حال رایزنی با شرکت مربوطه برای افزایش کارتخوان هستیم تا همه  تاکسی ها  تا پایان سال به این دستگاه مجهز شوند.